93 784 65 79 premier@premiergestio.com     

Objecte i contingut de la pàgina web

La present pàgina web té un caràcter merament informatiu i el seu ús és de responsabilitat exclusiva de l’usuari.

Tota la informació facilitada per PREMIER GESTIÓ ASSESSORS a la pàgina web, s’ofereix exclusivament a mode d’informació orientativa, però sense cap tipus de garantia, ni explícita ni implícita de cap classe, de manera que PREMIER GESTIÓ ASSESSORS, S.L. no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l’aplicació o ús concret que pogués fer de la mateixa.

Propietat intel·lectual i Copyrights

Queden reservats en favor de PREMIER GESTIÓ ASSESSORS, S.L. tots els drets sobre els continguts textuals i gràfics inclosos a la pàgina web de PREMIER, estant subjectes a Copyright i emparats per la Llei de protecció de la propietat intel·lectual.

Tots aquests dissenys i / o continguts, no podran ser vàlida i legítimament copiats o distribuïts per a ús comercial, ni podran ser modificats o inserits en altres pàgines web.

La pàgina web de PREMIER GESTIÓ ASSESSORS pot contenir igualment imatges el Copyright pertanyi a terceres persones.

Protecció de dades i privacitat

Les dades personals que obtenim quan es visita la nostra pàgina web són processats d’acord amb les disposicions oficials sobre protecció de dades del país en què es trobi el distribuïdor responsable del tractament dels mateixos. Per la resta, la nostra política de protecció de dades es regeix pel codi de conducta vigent d’Espanya.

La privacitat de la seva identitat i les seves dades serà tractada confidencialment d’acord amb la Llei vigent.

PREMIER GESTIÓ ASSESSORS, S.L. es reserva la facultat d’incloure les dades que vostè ens faciliti voluntàriament a través dels correus electrònics posats a la seva disposició en aquesta pàgina web, en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de poder gestionar seva petició i / o consulta, així com enviar-li informació per qualsevol mitjà (inclòs el correu electrònic i / o mitjà equivalent), sobre productes, serveis, ofertes i novetats que consideri del seu interès relacionades amb l’activitat de l’empresa.

En cas de comunicacions comercials rebudes a través del correu electrònic o mitjà equivalent, vostè. Ens dona el seu consentiment exprés per l’enviament de publicitat per aquest mitjà.

Vostè podrà revocar en qualsevol moment (sense efectes retroactius) el consentiment prestat, així com exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a PREMIER GESTIÓ ASSESSORS, S.L., Carrer de l’Església, 16, 1r , 1a – 08221 Terrassa, indicant clarament el dret que desitja exercir.

La pàgina web de PREMIER GESTIO ASSESSORS pot contenir enllaços a pàgines web d’altres proveïdors, les quals queden excloses de la present declaració de protecció de dades.